Thứ tư 06/06/18 14:15:16

3 trường đại học được yêu cầu trở thành đại học tự chủ

Kinh tế quốc dân, Bách khoa Hà Nội và Kinh tế TP HCM là ba trường đại học được yêu cầu lập đề án để trở thành đại học tự chủ và không trực thuộc cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang làm tờ trình xin ý kiến Chính phủ về việc thay thế cho Nghị quyết số 77 (giai đoạn 2014-2017) đã hết thời gian áp dụng bằng nghị định tự chủ đại học và sẽ thí điểm ba trường trực đó là Kinh tế quốc dân, Bách khoa Hà Nội và Kinh tế TP HCM.

3 trường trên được yêu cầu lập đề án bỏ cơ quan chủ quản Bộ Giáo dục và đây là ba trong số 23 cơ sở giáo dục đại học đã thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 77 của Chính phủ.

Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội là trường đại học đầu tiên thực hiện thí điểm tự chủ của nhà nước trong số 23 trường công lập được giao thí điểm.

Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội là trường đại học tự chủ đầu tiên

Đại học tự chủ là chuyển thẩm quyền quyết định các vấn đề về quản lý, điều hành trường đại học của cơ quan chủ quản cho Hội đồng trường để trường sẽ tự chủ và tự chịu trách nhiệm các vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự; đào tạo; hợp tác quốc tế; tài chính...Ngoại trừ việc thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường.

Tự chủ đại học được coi là thuộc tính, quyền tự nhiên của các trường đại học ở các nước phát triển. Trong khi đó ở Việt Nam, mô hình đại học tự chủ bắt đầu với 2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 1993) và Đại học Quốc gia TP HCM (năm 1995).

Bạn có thể quan tâm

TIN NỔI BẬT

banner 1 banner 2
banner 3 banner 4