Thứ bảy 21/04/18 14:14:10

Cách tính phí bảo hiểm y tế 2018 có gì mới

Mức giá khám bệnh, Bù trừ giữa nội trú và ngoại trú, Trần đa tuyến...sẽ là những thay đổi rất mới trong cách tính phí bảo hiểm y tế 2018.

Mức giá khám bệnh bảo hiểm y tế 2018 tại phòng khám tư nhân bằng bệnh viện hạng IV

Mức giá áp dụng cho dịch vụ khám bệnh BHYT tại phòng khám tư nhân trong năm 2018 sẽ là 29.000 đồng, đó là mức giá bao gồm chi phí khám chữa bệnh trực tiếp và tiền trả lương cho bác sĩ.

Bù trừ giữa nội trú và ngoại trú cho mức trần đa tuyến đến

Vấn đề này nói về trường hợp người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở và sau đó được chuyển vào điều trị nội trú theo yêu cầu của bác sĩ thì số tiền thanh toán sẽ tính như một lần khám bệnh.

Trần đa tuyến đến 2018 sẽ có những chi phí không được tính vào:

  • Chi phí vận chuyển, chi phí máu và chế phẩm máu, chi phí được thanh toán theo chi phí thực tế là những chi phí sẽ không được tính vào trần đa tuyến đến theo luật BHYT nằm 2018.
  • Chi phí được thanh toán theo chi phí thực tế phải được sự  thông qua của cơ quan BHYT.

Dùng hệ số k nhóm áp dụng năm 2017:

  • Hệ số k nhóm thuốc gồm có chi phí thuốc, hóa chất, dịch truyền sẽ dùng hệ sống của năm 2017 để áp dụng đó là 1,012.
  • Trong khi đó hệ số K nhóm dịch vụ bao gồm chi phí các dịch vụ y tế còn lại cũng sẽ dùng mức 1,0353 như năm 2017.

Chi phí bình quân được quy đổi đủ theo giá dịch vụ y tế mới

  • Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC:
  • Nếu cơ sở y tế đã áp dụng giá dịch vụ y tế có lương đủ 01 tháng trở lên thì quy đổi theo đơn giá 1/7.
  • Còn nếu chưa đủ 01 tháng thì quy đổi theo đơn giá 1/3. Phần chênh lệch sẽ được thanh toán trong phần trần đa tuyến đến.

Thanh toán các chi phí phát sinh do thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT

  • Cơ quan BHXH cấp tỉnh có nhiệm vụ thẩm định thanh toán khoản chi phí này.
  • Thanh toán đối với các chi phí phát sinh do thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT là nhiệm vụ của Cơ quan BHXH cấp tỉnh sau khi thẩm định.

TIN NỔI BẬT

banner 1 banner 2
banner 3 banner 4