Thứ năm 31/05/18 13:53:34

Câu chuyện học phí chuyển sang giá dịch vụ sau phát biểu của bộ trưởng giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng "học phí" chỉ là khái niệm truyền thống chứ không bao hàm hết chi phí đào tạo.

Trong một cuộc trao đổi với báo chí ngày 30/05, ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho biết việc chuyển từ tên gọi "học phí" sang "giá dịch vụ đào tạo" là một thay đổi phù hợp và đầy đủ hơn.

Học phí chuyển sang giá dịch vụ

Theo ông Nhạ, Điều 105 dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi vẫn quy định về học phí.

Theo đó khoản tiền người học phải nộp để trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục đào tạo và mức thu học phí cụ thể được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục đào tạo.

Cụ thể, giá dịch vụ đào tạo không chỉ có học phí mà đầy đủ hơn thì giá dịch vụ đào tạo còn bao gồm chi phí Nhà nước đặt hàng đào tạo, chi phí tuyển sinh…

Từ phân tích trên, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc chuyển từ "học phí" sang "giá dịch vụ đào tạo" không phải là đổi tên mà là thay một định nghĩa quen thuộc thành một từ với định nghĩa đầy đủ hơn.

"Việc sử dụng “học phí “vừa thể hiện quan điểm coi giáo dục là lĩnh vực đặc thù, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế và vừa tránh cách tiếp cận theo hướng thương mại trong giáo dục".

Điều 105 dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi quy định về học phí:

  • Học phí là khoản tiền phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo. Mức thu học phí được xác định theo cơ chế giá dịch vụ giáo dục, đào tạo.
  • Giá dịch vụ giáo dục đào tạo là toàn bộ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phi quản lý, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ trực tiếp và gián tiếp hoạt động giáo dục, đào tạo theo chương trình giáo dục đào tạo.
  • Chính phủ là cơn quan chính quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Điều 65 dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi:

  • Dịch vụ đào tạo bao gồm những dịch vụ: dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính quy định khung giá và giá cụ thể đối với các khoản thu dịch vụ đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; khung giá, giá tối đa và giá cụ thể dịch vụ tuyển sinh.
  • Cơ sở giáo dục đại học xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo theo quy định của pháp luật và giá phải được công bố công khai cho từng năm học, khoá học.

Học phí chuyển sang giá dịch vụ

Bạn có thể quan tâm

TIN NỔI BẬT

banner 1 banner 2
banner 3 banner 4