Thứ bảy 09/06/18 14:58:36

Doanh nghiệp quốc phòng không còn hoạt động kinh tế đơn thuần

Doanh nghiệp của quân đội cũng phải thực hiện theo đúng quy định kinh doanh của pháp luật giống như các doanh nghiệp khác.

Quốc hội đã thông qua Luật Quốc phòng sau khi có đến 88% đại biểu có mặt tán thành trong cuộc họp sáng 8/6.

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho hay "Với sắp xếp này sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác".

Doanh nghiệp quốc phòng không còn hoạt động kinh tế đơn thuần

Về phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần của doanh nghiệp quân đội cũng được các đại biểu đề nghị đưa ra những quy định cụ thể.

Các đại biểu cũng thông qua việc thành lập các đoàn kinh tế - quốc phòng sẽ được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật với nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và sẽ hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người...

Các đoàn kinh tế - quốc phòng này cũng là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng.

 

Các dự án quan trọng có sự kết hợp giữa nhà nước và quốc phòng:

Dự án phát triển kinh tế - xã hội:

  • Là dự án của Bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia ở khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
  • Doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị quân đội được đặt dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng với nhiêm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy định của pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Những dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải luôn sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.
Bạn có thể quan tâm

TIN NỔI BẬT

banner 1 banner 2
banner 3 banner 4