Thứ bảy 05/05/18 15:11:36

Mức lương của công nhân viên chức nhà nước có thay đổi

Chế độ lương mới được xây dựng và áp dụng từ năm 2021 sẽ đi cùng với lộ trình cải cách và giảm biên chế, sắp xếp bộ máy nhà nước sao cho tiền lương sẽ trở thành nguồn thu nhập chính của nhân viên nhà nước và mức lương không thấp hơn mức lương thấp nhất của các doanh nghiệp tư nhân.

Lái xe và tạp vụ không được hưởng lương công chức, viên chức

Mức lương của công nhân viên chức nhà nước sẽ không áp dụng cho tạp vụ.

 • Về nội dung của đề xuất lương mới có nếu rõ đối với những công việc trong bộ máy nhà nước mà ứng viên chỉ cần có bằng dưới trung cấp thì vẫn được ký hợp đồng theo quy định của bộ Luật Lao động tuy nhiên với mức lương rất khác so với mức lương của công nhân viên chức.
 • Tiền lương và tiền thưởng bắt đầu áp dụng từ năm 2021 sẽ bao gồm lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương; các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ lương.

Những điểm quan trọng trong đề án lương năm 2021:

 • Thay hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo vị trí việc làm bằng số tiền lương tuyệt đối .
 • Có 1 bảng lương riêng dành cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo.
 • Có 1 bảng lương riêng dành cho cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.
 • Tổng quỹ phụ cấp sẽ được đảm bảo không chiếm quá 30% trong tổng quỹ lương.
 • Có 1 bảng lương cho sĩ quan, hạ sĩ quan quân đội và lực lượng vũ trang.
 • Có 1 bảng lương dành cho quân nhân chuyên nghiệp.

Mức lương của công nhân viên chức nhà nước.

 • 1 bảng lương riêng dành cho công nhân quốc phòng, công nhân công an.
 • Người đứng đầu cơ quản, tổ chức nhà nước có quyền sử dụng quỹ tiền lương để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt phục vụ cho công việc.
 • Đối với các tỉnh, thành phố ở vùng động lực được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần.
 • Đối với nhân viên ở các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính sẽ bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm và các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công nhân viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
 • Sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở hàng năm thì số tiền còn lại phải tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách sau năm 2020.
Bạn có thể quan tâm

TIN NỔI BẬT

banner 1 banner 2
banner 3 banner 4