Thứ ba 17/04/18 14:29:06

Những trường hợp được miễn giảm thuế nhà đất tại Việt Nam

Theo Đề cương xây dựng Luật Thuế Tài sản vừa được Bộ Tài chính công bố sẽ có một số trường hợp được một số trường hợp cũng được miễn giảm thuế nhà đất.

 • Nhà ở xã hội hay còn gọi là nhà ở công vụ là những loại nhà thuộc sở hữu nhà nước.
 • Đất và nhà ở thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư như tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như trên 50% số lao động sử dụng đất này là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoặc lĩnh vực khuyến khích rót vốn.
 • Đất của cơ sở thực hiện xã hội hoá với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.
 • Đất trong hạn mức giao đất, nhà ở mới của người có công với cách mạng hay những gia đình gặp khó khăn do chiến tranh.
 • Đất dùng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết hay xây dựng cơ sở chăm sóc người già, trẻ mồ côi hay người khuyết tật hay để xây những cơ sở dùng chữa bệnh xã hội.
 • Đất xây nhà ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và có nhiều hộ nghèo.
 • Đất thuộc di tích lịch sử - văn hóa theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Người gặp khó khăn và thiệt hại tài sản trên 50% giá tính thuế do sự kiện bất khả kháng thì cũng được miễn thuế.

Khi nào thì được giảm 50% thuế nhà đất ?

 • Đất hay nhà ở nằm tại dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.
 • Đất hay nhà ở thuộc dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
 • Doanh nghiệp có 20-50% lao động là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật sử dụng cũng sẽ được miễn 50% thuế.
 • Đất ở giao cho đối tượng thương binh hạng 3/4, 4/4 và con của liệt sỹ không được trợ cấp hàng tháng.
 • Người gặp khó khăn do thiệt hại của tài sản chịu thuế từ 20% đến 50% giá tính thuế.

Miễn giảm thuế nhà đất trong luật về đóng thế :

 • Người nộp thuế được hưởng miễn thuế và giảm thuế với cùng một thửa đất thì được miễn thuế.
 • Chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn.
 • Thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư đối với những người nộp thuế có nhiều dự án được miễn thuế.
 • Áp dụng các hình thức miễn giảm thuế trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định của Luật.

TIN NỔI BẬT

banner 1 banner 2
banner 3 banner 4