Thứ bảy 09/06/18 15:17:56

Sau báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ, Việt Nam có phản ứng gì

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng Mỹ có một số đánh giá thiếu khách quan trong báo cáo tự do tôn giáo 2017 khi nêu rõ chủ trương bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi về việc Bộ Ngoại giao Mỹ ra Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2017 hôm 8/6 có nói : “Hiến pháp 2013 có nói rõ Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.”

Việt Nam phản ứng ra sao sau báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ

Theo bà Hằng, Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo khi thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đảm bảo đời sống tôn giáo của người dân khi bảo đảm với hàng nghìn lễ hội, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hàng năm.

Về báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2017 của Mỹ, Việt Nam ghi nhận những báo cáo của Mỹ về những tiến triển trong công tác bảo đảm và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam.

Nhưng đồng thời Việt Nam cũng nhận thấy báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.

Báo cáo tự do tôn giáo :

  • Là báo cáo tôn giáo thường niên, đánh giá tình hình tự do tôn giáo của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  • Báo cáo tôn giáo năm 2017 được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 29/5.
Bạn có thể quan tâm

TIN NỔI BẬT

banner 1 banner 2
banner 3 banner 4